12 months ago

Bạn hiểu ra sao về mô hình compound của dự án Rosita Garden Khang Điền?

Bạn đã nghe nhắc nhiều về loại hình Compound và nhất là gần đây là nghe kể tới dự án thực hiện theo hình thức này đang đặc biệt gây sức hút - dự án bất động sản Rosita Garden Khang Điền. read more...